Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

Tên người dùng và mật khẩu

Một người dùng (user) là một người sử dụng một máy tính hoặc các dịch vụ mạng. Một user thường có một tài khoản người dùng (user account) và được xác định vào hệ thống bằng một tên người dùng (username), các thuật ngữ khác là login name hoặc screenname.

Username là một tên được sử dụng để truy cập vào một hệ thống máy tính. Username, thường có mật khẩu (password), được yêu cầu trong hệ thống đa người dùng. Trong hầu hết các hệ thống, người dùng có thể chọn tên người dùng và mật khẩu của mình.

Mật khẩu (password): một mật khẩu là một tập hợp các ký tự hoặc các từ bí mật được sử dụng để truy cập vào một máy tính, trang web, hoặc dữ liệu, tài nguyên mạng. Passwords giúp đảm bảo các máy tính hoặc dữ liệu chỉ có thể được truy cập bởi những người đã được cấp quyền để xem hoặc truy cập nó.

Thuật ngữ dùng để mô tả một mật khẩu là một mật khẩu hiệu quả, rất khó xâm phạm, một mật khẩu thường có các đặc điểm sau:

 • Thay đổi mật khẩu thường xuyên, ít nhất sáu tháng mỗi lần.
 • Tránh những từ liên quan đến bản thân, chẳng hạn như tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ.
 • Chứa ít nhất 8 kí tự, kết hợp các kí tự số, các kí tự chữ (chữ hoa và chữ thường) và các kí đặc biệt, tránh sử dụng các từ chung (tên, chữ của người khác mà có thể được tìm thấy trong từ điển)
 • Sử dụng mật khẩu khác nhau cho các mục đích khác nhau. Tất cả các website yêu cầu người dùng phải đăng ký với một mật khẩu và người dùng sử dụng luôn luôn cùng một mật khẩu được cho tất cả đăng ký. Thường nên sử dụng ít nhất 3 mật khẩu: một cho sử dụng quan trọng như tài khoản ngân hàng, hai mật khẩu sử dụng hàng ngày và cuối cùng mật khẩu sử dụng không quan trọng (đăng ký trang web không rõ hoặc dịch vụ sẽ không được sử dụng lâu).
 • Hãy cẩn thận các mật khẩu được lưu trữ trong các chương trình: đọc mail, Internet Explorer và nhiều chương trình khác lưu trữ mật khẩu của bạn được che dấu với dấu hoa thị. Các dấu hoa thị này dường như là không thể đọc được, nhưng các chuyên gia máy tính có thể đọc chúng một cách dễ dàng. Chỉ nên lưu trữ mật khẩu trong các chương trình chỉ khi máy tính có một người dùng duy nhất (ví dụ máy tính ở nhà hoặc máy tính xách tay cá nhân), đừng bao giờ lưu mật khẩu ở nơi công cộng như quán cà phê Internet, …

Đề phòng khi giao dịch trực tuyến

Giao dịch trực tuyến nhanh nhưng chứa các nguy cơ tìm ẩn, sau đây là các biện pháp an ninh đơn giản và biện pháp phòng ngừa hợp lý mà khách hàng nên áp dụng khi giao dịch trên nền tảng điện tử.

 • Mật khẩu mặc định được cung cấp bởi các nhà môi giới nên được thay đổi trước giao dịch.
 • Đảm bảo mật khẩu không được chia sẻ với những người khác. Thay đổi mật khẩu theo định kỳ
 • Các nhà đầu tư cần phải có kiến thức đầy đủ về cách sử dụng các phần mềm trước khi bắt đầu giao dịch.
 • Nên tránh đặt đơn đặt hàng từ các máy tính chia sẻ như quán cà phê Internet
 • Đừng quên đăng xuất sau khi giao dịch xong
 • Đảm bảo rằng không bấm vào tùy chọn nhớ tôi (remember me) khi đăng ký từ vị trí không thường xuyên.
 • Tránh tiết lộ thông tin bí mật. Vì thông tin bạn tiết lộ, bọn tội phạm sẽ được truy cập vào tài khoản của bạn.

Nạn nhân thường bị lừa dối trong hai cách, hoặc bằng điện thoại hoặc e-mail.

 • Bằng điện thoại: kẻ lừa đảo có đóng vai trò như một nhân viên dịch vụ khách hàng của một công ty nổi tiếng hay một công ty mà bạn thường giao dịch, ví dụ ngân hàng hoặc môi giới. Với cớ cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc tiếp thị một sản phẩm mới, họ sẽ điện thoại yêu cầu chi tiết tài khoản đăng nhập của bạn.
 • Bằng e-mail: thường được gọi là ‘lừa đảo’, bạn sẽ nhận được một e-mail yêu cầu bạn xác nhận hoặc cập nhật thông tin tài khoản nhạy cảm bằng e-mail hoặc trên một trang web mà có vẻ hợp pháp hoặc e-mail có chứa file đính kèm hoặc liên kết yêu cầu bạn mở hoặc nhấp vào liên kết.

Ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu:

 • Không cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản của bạn qua điện thoại hoặc e-mail
 • Không bao giờ mở các tập tin hoặc file đính kèm trong e-mail từ những người lạ
 • Trước khi bạn nhập dữ liệu nhạy cảm trên một trang web, kiểm tra xem địa chỉ web đó là đúng.